Velkommen til SkiftEl.dk

Skift elselskab med SkiftEl.dk. Formålet med SkiftEl.dk er at hjælpe danske forbrugere til at skifte elselskab og derigennem spare penge på elregningen. Herudover vil der også dukke indhold om forbrug, gode elvaner og miljørigtigt indkøb af elapparater op.

Hvor meget kan man spare ved at skifte elselskab?

I oktober 2019 udgav Forsyningstilsynet en analyse af elpriser, hvor det fremgik, at der for aktive forbrugere var penge at spare ved jævnligt at skifte elselskab. Ud over at sikre den enkelte forbruger en lavere elpris, er hyppige skift i elleverandør med til at skærpe konkurrencen til glæde for resten af elmarkedet. Hvor meget, du kan spare ved at skifte, afhænger af dit forbrug. Hvor stort forbrug, du har afhænger blandt andet af følgende:

Herudover betyder forskellen i elprisen hos det gamle og det nye elselskab betydning og typisk er grøn, klimavenlig strøm lidt dyrere end konventionel strøm. Så hvis du skifter fra konventionel el til miljøvenlig el, vil din besparelse blive lidt mindre end hvis du skifter fra grøn strøm til konventionel strøm end hvis du skifter konventionel til grøn strøm.
Generelt gælder det, at jo mere strøm du forbruger, desto mere vil du kunne spare.

Hvordan skifter man elselskab?

At skifte mellem elselskaber er ret nemt. Du kan vælge at tage direkte kontakt til din nye elselskab. Det tager kontakt til din gamle elleverandør og opsiger dit abonnement her.

Hvordan gør man?

Vi anbefaler altid, at du først sammenligner elpriser hos de forskellige elselskaber. Når du først har fundet det selskab, du ønsker skal levere el til dig i fremtiden, tager det kun 2 minutter at skifte online.

Hvor ofte kan man skifte elselskab?

Det afhænger dels af din aftale med selskabet og hvor lang tid siden det er, at aftalen er indgået. Hos nogle leverandører er der ingen binding på aftalen, mens andre aftaler er med op til 6 måneders binding. Ønsker du at skifte før bindingsperioden er overstået, kan du blive opkrævet et gebyr. Normalt kan det bedst betale sig at afvente den gamle aftales udløb.

Kan det betale sig at få nyt energiselskab?

Idet selve skiftet er gratis, vil det for langt de flestes vedkommende godt kunne betale sig at skifte til anden elleverandør. Især forbrugere med stort elforbrug pga. elvarme, varmepumpe og eller elbil vil kunne opleve besparelser på elregningen.

Har du en elaftale med Clever

Har du en elbil med strømaftale med Clever, bliver du af Clever afregnet med en fast pris pr. kilowatime. Vælger du et elselskab, hvor du kan købe din strøm billigere end Clevers afregning, vil du også kunne tjene på forskellen mellem din indkøbspris og afregningsprisen hos Clever.

Hvordan sker afløsningen af min elmåler?

Efterhånden har de fleste husstande en fjernaflæst elmåler, men enkele steder er skal elmåleren aflæses manuelt. Uanset om du har en fjernaflæst elmåler eller en ældre elmåler, der skal aflæses manuelt, bør du aflæse den for en sikkerheds skyld. Er din elmåler fjernaflæst, behøver du ikke foretage dig yderligere, da aflæsningen sker automastik. Har du en manuelt aflæst måler, skal du indberette målerstanden. Hvordan proceduren er for dig får du mere at vide om, når du skifter.

Hvad koster det at skifte elselskab?

Hvis der er en bindingsperiode på dit nuværende abonnement, kan din gamle elleverandør opkræve et gebyr for at opsige din kontrakt. Dette gebyr kan ligge på omkring kr. 500, så ofte vil det bedst kunne betale sig for dig at lade bindingsperioden udløbe, før du skifter til en ny udbyder af strøm.

Hvor hurtigt kan man skifte?

Normalt skifter man elselskab efter løbende måned + en måned efter bestilling.

Hvor kan man se, hvad ens elforbrug har været?

Det kan man på de forskellige leverandørers hjemmesider. Alternativt kan du se din årlige opgørelse, hvor forskellen mellem forbrugt el og aconto-indbetalinger fremgår og regne sig frem til det herfra.

Kan man skifte elselskab, hvis man har solceller?

Ja.